Rola-Pipa Gwin Gwyn 13% ABV

Price: £17.00

Tra roedd Antonio Rizzo yn gweithio yng Nghatalwnia, cafodd afael ar gyflenwad o rawnwin o safon uchel i gynhyrchu gwin gwyn a gwin coch. Daw'r Rola-Pipa o ynys Pico yn yr Acores, ac mae'r rawnwinen, Artino Dos Acores, yn gynhenid i'r ynys. Mae'r gwinllannoedd wedi'u hen sefydlu, a'r pridd yn folcanig. Ar yr arogl cyntaf, ceir ffrwyth trofannol ac arlliw deniadol iawn o heli'r môr, yn addo llawer i'r daflod. Mae pwysau da i'r ffrwyth, a chydbwysedd difyr rhwng yr elfennau morol, hallt a'r ffrwyth bywiog. Mae ganddo ansawdd oleuog ac elfen hufennog.

Dywed Antonio fod y gwin wedi caniatau iddo fynd drwy eplesiad malolatic rhannol sy'n cyfrif am yr ansawdd hufennog. Dyma enghraifft o grefftwr gwin meddylgar a dyfeisgar sydd wedi cael rhyddid dilyffethair i roi ei alluoedd ar waith.

Rydym yn lwcus fod Antonio wedi penderfynu mai yng Nghymru yn unig y bydd y gwinoedd yma ar werth.

SKU: 600038

THIS PRODUCERS STORI

Cunning Anchovy Wines

My name is Antonio Rizzo, I am a qualified winemaker and viticulturalist. I have been making wine  for other people since around 2006. I have made wine in New Zealand, Australia, Italy, France, England, Cornwall, Catolonia, the Azores and Mexico. Some have been small wineries, some have been huge. All of them have produced good quality wines and I have spent my time sharing experience with some of the best winemakers in the world.

Those of us wishing to grow our own vines and make our own wine need to have an enormous amount of money to buy land, plant vines and buy winery equipment. Apart from those family wineries and vineyards that have been passed on through generations. winemaking is no longer the premise of farmers but of gentlemen or women of what have made their fortunes in other areas.

It can be very difficult for a winemaker like myself (and there are many of us) to set up on their own as land is expensive and difficult to come by. So, in the first instance, The Cunning Anchovy is about finding an alternative method to be able to make a wine under my own label with the best quality grapes that I can find.