Mountain Mead

Mountain Mead - Medd Mynydd is a Welsh meadery based in the mountains of Snowdonia. We make small scale batches of premium Welsh mead using the finest ingredients. Our meads are hand crafted using Welsh honey to bring a bit of luxury to any occasion. Our team mix the raw honey and ferment our meads in our small meadery in Gwynedd before filtering, bottling and labelling everything on-site. We only offer our mead for sale once we are sure it is of a high quality and we pride ourselves on making beverages that are free from allergens, and use natural ingredients. The bees give everything to produce the honey, so we think we should put everything into making the best mead.

Medd-dy Cymreig ym mynyddoedd Eryri yw Mountain Mead- Medd Mynydd. Rydym ni'n cynhyrchu sypiau bychain o fedd Cymreig premiwm gan ddefnyddio'r cynnyrch gorau. Mae ein medd wedi'i greu gyda llaw gan ddefnyddio mêl Cymreig er mwyn ychwanegu blas moethus i unrhyw ddigwyddiad. Mae ein tîm yn cymysgu'r mêl crai ac yn eplesu ein medd yn ein medd-dy bach yng Ngwynedd cyn hidlo, potelu a labelu pobpeth ein hunain. Dim ond pan fyddwn ni'n sicr ei fod o'r ansawdd gorau y byddwn ni'n gwerthu ein medd ac rydym ni'n ymfalchïo yn ein gallu i wneud diodydd sydd heb alergennau gyda chynwysion naturiol. Mae'r gwenyn yn rhoi o'u gorau i gynhyrchu'r mêl felly rydym ni o'r farn y dylwn ninnau wneud ymdrech i gynhyrchu'r medd gorau.

Unfortunately, we do not have any products that match your search. Please try a different selection.